SVJ

Finance, grafy a statistika
Vysvětlení položek

 • Pojištení - pojištění domu
 • SPRÁVNÍ POPLATEK - odměna správní firmě (dle mandátní smlouvy), která se dle smlouvy automaticky navyšuje o inflaci (proto tam vzniká postupně vyšší nedoplatek, neboť zálohy se u této položky na žádném shromáždění zatím neměnily)
 • VODNÉ STOCNÉ - studená voda
 • TEPLO - dálkové topení
 • TEPLÁ VODA-OHREV - teplá voda
 • ÚKLID - týdenní mytí společných prostor
 • POPELNICE - odvoz odpadu
 • SPOLECNÁ ELEKTRINA - světla společných prostor, zásuvka dole u jističů, v místnosti SVJ apod.
 • Provozní náklady - náklady za všechny opravy, údržbu, povinné revize a všechny další činnosti, související s provozem domu, které nelze zahrnout do ostatních položek vyúčtování. Sem patří například výměna antény, čištění kanalizace, drobné opravy domu, malování domu apod.
  Do 1.1.2015 se sem dávaly všechny opravy, FO leta jen rostl a nebylo z něj nic placeno
  Od 1.1.2015 se opravy nad 2000Kč neúčtují na provoz ale z FO, tj. neplatí se každoročně v rámci vyúčtování, ale ukusují se z naspořeného FO.

Máme dlouhodobý problém s nízkými zálohami. Podle NOZ zálohy již neurčuje Výbor ale zásadně Shromáždění vlastníků skrze usnesení, případně dle popisu ve stanovách (podle NOZ je to povinná součást stanov). Přikládám vyjádření pana Cihelky k problematice navyšování záloh za účelem co nejnižších nedoplatků.

U měřených služeb je plošné zvyšování služeb vždy poněkud problematické, při čemž právě tyto služby se na nedoplatcích v naprosté většině nejvíce podílejí.
Pokud se pouze matematicky rozdělí náklady (např. předcházejícího roku) na počet osob (příp. vyt. plochou), které jsou v domě evidovány, aby se zjistil nový koef. (Kč/os., příp. Kč/m2), nastane jistě v řadě případů rozpor, kdy u těch bytů, které měly v předcházejícím období u dané služby přeplatek, se ještě zvýší zálohy, což bude podrobeno určitě větší či menší kritice.
Z tohoto důvodu se upřednostňuje apel na majitele bytů s velkým nedoplatkem (především měřených služeb) na individuální zvýšení zálohy (iniciativa však musí vyjít ze strany majitele bytu, nikoliv direktivně ze strany představenstva SVJ či správce).
Další problém vzniká právě z výše uvedeného, neboť během let právě řada majitelů bytů si zálohy na jednotlivé služby již zvýšila a tudíž dnes neexistuje jednotný koeficient pro zálohy (především na měřené) služby.
Závěrem však můžu potvrdit, že by se určitě dal nastavit (i když poněkud kostrbatě) nějaký mechanismus , jak zálohy (třeba konkrétně pro TUV) zvýšit. Vzhledem k tomu, že zatím u vašeho domu byly zálohy u TUV stanovovány v závislosti na počtu osob, bylo by třeba znova aktualizovat počet osob v jednotlivých bytech - způsob získání této informace nechávám na představenstvu SVJ.

Koef. pro jednotlivé služby (znovu upozorňuji, že v řadě případů byla výše jednotlivých záloh, z iniciativy jednotlivých vlastníků jednotek, výrazně upravena) :

voda : 100 - 200,- Kč/os.
TUV : 150 - 300,- Kč/os.
Teplo : 33,- Kč/m2 vyt. plochy
Úklid : 60,- Kč/os.
popelnice : 50,- Kč/os.
spol. el. : 20,- Kč/os.
provoz.nákl. : 5,8 Kč/spoluvl. podíl
poj. domu : 1,1 Kč/spoluvl. podíl
správa : 4,0 Kč/spoluvl. podíl (dle NOZ již není tato položka účtvána dle podílu ale počtu jednotek)