SVJ

Dlužníci

Jediným větším dlužníkem (opakovaně) je majitel byt č. XXX, p. XXX, který dluží k 30.9.2014 20.966,- Kč.

Jedná se o nezaplacený nedoplatek za vyúčtování služeb za r. 2013 ve výši 3.947,- Kč a absence měsíčních záloh za r. 2014 ve výši 17.019,- Kč.

Tento vlastník však i v minulosti hradil své pohledávky kumulovaně (jako reakci na naše upomínky) a tak lze předpokládat, že tak učiní i v budoucnu.

Upomínky se každému dlužníku zasílají vždy po ukončení kalendářního kvartálu, naposledy (k 30.9.2014) 20.10.2014.

P. XXX se upomínka zaslala jak mailem, tak poštou, na adresu do Křivoklátské.

I dalším dlužníkům ( čtyři vlastníci) byla zaslána upomínka - jedná se však o zanedbatelné dluhy, které budou s největší pravděpodobností obratem uhrazeny.