SVJ

Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302,
199 00 Praha Letňany

Hlavní email kontakt je krivoklatska302@gmail.com.

Kalendář akcí

16.12.2019 - shromáždění vlastníků za účelem schválení noviého Výboru

Novinky

16.12.2019 - doplnil jsem do sekce finance a grafy rok 2018

26.11.2019 - Oficiální pozvánka na shromáždění vlastníků 16.12.2019 v 18:00 v 2. patře domu
Přílohy:

 1. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění
 2. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění pro manžele SJM
 3. Návrhy usnesení
 4. Učetní závěrka 2016
 5. Učetní závěrka 2017
 6. Učetní závěrka 2018
 7. Rekapitulace vyúčtování služeb 2018 byty
 8. Rekapitulace vyúčtování služeb 2018 nebyty

 9. Rekapitulace za funkčním obdobím:
 10. Pohyby na FO 2019
 11. Pohyby na FO 2018
 12. Pohyby na FO 2017
 13. Pohyby na FO 2016
 14. Pohyby na FO 2015
 15. Pohyby v rámci provozních nákladů 2019
 16. Pohyby v rámci provozních nákladů 2018
 17. Pohyby v rámci provozních nákladů 2017
 18. Pohyby v rámci provozních nákladů 2016
 19. Pohyby v rámci provozních nákladů 2015

Z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů a zaneprázdněnosti nebylo možné se věnovat Výboru a nutným problémům, současně končí mandát Výboru, je nutné na schůzi zvolit nový, který bude mít energii, čas a chuť dořešit úkoly

FO k 31.8.2019 je 1.934.371
70.967 jsou nedoplatky

28.11.2018 - doplnil jsem do sekce finance a grafy rok 2017

24.11.2017 - Z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů předsedy a místopředsedkyně nabrala spousta věcí zpoždění proti plánu, za což se omlouváme.
světla na chodbě - po opakovaných a nekončících problémech s osvětlením dorazil externí odborník na elektrotechnické revize. Zjistil, že jsou špatně zapojená světla do časových spínačů a jističů. Bohužel to nešlo jednoduše opravit. Bude muset přijet dvojice elektrikářů a finálně analyzovat problémová místa a opravit.
rekonstukce střechy - získali jsme nabídku na rekonstrukci střechy od zhotovitele střechy na 301 za zajímavou cenu, detaily na schůzi.
jímka - DaK stále od léta řeší problém s tím, od koho tam jdou splašky (nějaké naše byty), bohužel k tomu není výsledek. Stejně tak se to nepohlo po právní stránce. Po stránce technické proběhla konzultace se statikem, který doporučil vykopat a ošetřit izolaci (opět přiděleno DaK již v létě).
nové stanovy - ještě neproběhlo kolečko s plnými mocemi (chvíli trvalo vyhotovení návrhu od JUDr. Punčocháře), dále se řešil termín notáře (do konce roku s vysokou pravděpodobností není k dispozici), odhad schůze k tomuto bodu bohužel vychází až po Novém roce.
statika domu - při rekonstrukci prostoru bývalé restaurace novým nájemcem byla odhalena prasklina překladu nad vstupními dveřmi. Jelikož se jedná o podélnoou nosnou zeď, je nutné opravit. Situaci viděl statik, vyhotovil posudek s definicí postupu opravy. Následné práce byly přiděleny DaKu.
technický správce domu - proběhlo zjišťování nových potenciálních Správců na základně osobních doporučení, probíhá komunikace za účelem získání nabídek
kryt CO - dle zjištění JUDr. Punčocháře musí zrušení věcného břemene na bytových jednotkách zrušit usnesením Zastupitelstvo HMP, což je docela problém. Probíhají konzultace, jak na to.
vyklizení krytu CO - bývalý nájemce ještě stále vyklízí bordel. Má zpoždění z důvodu zranění.
stav kryt CO - dle kontroly stavu krytu bylo zjištěno, že je zde zvýšená vlhkost, koroze a další problémy. Dříve nebo později bude nutná alespoň nějaká minimální rekonstrukce a na vlastnících bude rozhodnutí, jak s tím prostorem naložit.
cenová nabídka na rekonstrukci osvětlení - získali jsme nabídku na náhradu zářivek za LED osvětlení s fotobuňkami (údajné snížení nákladů o 80%), řešíme ještě alternativní nabídky
cenová nabídka na rekonstrukci podélných rozvodů vody - získali jsme nabídku na náhradu starých vedení vody ve sklepě (při rekonstrukci 2001 se dělaly nové jen svislé rozvody), jedná se o velkou částku, řešíme alternativy jako jen částečné řešení týkající se hlavně problémových uzávěrů vody (rozvod tepla je také z 50.let minulého století, dříve nebo později bude nutná výměna)
částečné zateplení - v souladu s minulých shromážděním došlo po stavební sezoně k dořešení zateplení s vyjímkou nanesení dvoubarvy domu, která se již nestihla z důvodu schnutí a proběhne až na jaře

9.5.2017 - nejde opět světlo v 1. patře. Nahlášeno DaKu

25.4.2017 - doplnil jsem do sekce finance a grafy rok 2016

19.4.2017 - shromáždění bylo usnášeníschopné (65,77%), nebylo ale dost hlasů na schválení nových stanov (75%), proběhla hlavně debata na téma prosakující vody do domu (pravděpodobně jímkou) a možná řešení, dále proběhla debata na téma zateplení bývalého krytu CO a jednotky 104. Více informací v zápise.

27.3.2017 - nové stanovy ke stažení

27.3.2017 - je k dispozici ke stažení dokument z úřadu MČ ohledně jímky

21.3.2017 - Již všichni mají nové klíče, instalace 2.4. večer

28.2.2017 - Jelikož se množí stížnosti na majitele jednotky 102 ohledně venkovního zateplení a temperování prostoru bývalého krytu, přikládám ke stažení posudek, na jehož základě a po konzultaci se Správcem DaK (neoficiální posudek) bylo přistoupeno Výborem k tomuto provizornímu řešení.

 1. Majitel má problémy s vlhkostí již několik let, zatím zimy přežíval pomocí vysoušení, ale situace se horšila.
 2. Majitel tuto zimu odjel na víkend pryč a po návratu našel PROMÁČENÉ stěny od podlahy o ploše několika metrů (následně bylo kontrolami elimovnáno, že by se jednalo o tekoucí vodu ze střechy apod.)
 3. Vlhkost v bytě, kde bydlí malé dítě byla běžně k 85%, což porušuje normy týkající se obytné jednotky
 4. Lokální zateplení je jen dočasní řešení pro tuto zimu, finální řešení spočívá buď v zateplení celé budovy nebo rekonstrukci krytu CO a zbudování topení, které tam teď není. Můžeme samozřejmě z dočasného zateplení udělat finální, ale to se pak bude muset přepočítat na spotřebu tepla. Každopádně finální řešení rozhodnou vlastníci na shromáždění. Výbor může operovat jen s částkou do 30 000 Kč.
 5. Vlastníci dlouhodobě neřeší stav bývalého krytu CO (cca 70m2), který je v katastrofickém stavu. Předchozí předseda Budinský mě již v roce 2014 informoval, že probíhá koroze na odhalených částech. Současně mi sdělil, že rekonstrukce na hlasování neprošla. Výbor plánuje navrhnout rekonstrukci na další schůzi.
 6. Tři rohy budovy v podzemním patře jsou soustavně vytápěny (topeními či rozvodem tepla), ale tento jeden roh pod bytem 102 není vytápěn a teplota tam v mraze byla velmi nízká. Nízkou teplotu tak mají i podlahy.
  Druhý roh budovy je vytápěn topením v místnosti SVJ (bývalá sušárna), která tak zajišťuje lepší tepelné podmínky podlah pod byty 101, 103. Třetí a čtvrtý roh je vytápěn z Prostoru (nebytová jednotka Restaurace U Karla+bývalé kino).

24.2.2017 - S MHMP byla dořešena právní otázka stavu bývalého krytu civilní ochrany. Nic nebrání libovolnému nakládání s touto společnou prostorou.

2.2.2017 - termín shromáždění pro změnu stanov je předběžně druhá polovina dubna, záleží na notáři a také na účasti vlastníka nebytové jednotky, který má velký podíl na společných prostorech. Bude nutné sehnat místnost. Nové stanovy budou ke stažení do 1.4., již jsou z většiny připravené a jen se dolaďují.

2.2.2017 - ještě třetina lidí si nevyzvedla nové klíče, odhad instalace 1.3.

14.1.2017 - proběhla schůzka na stavebním odboru MČ Praha 18, kde bylo ověřeno ve starých dokumentech z let 1954-1958, že jímka byla součástí odpadu při výstavbě domu. Splašky byly v rámci projektu svedeny jak do kanalizace, tak do jímky. Jímka mělá být časem zrušena, k tomu již nedošlo. Shoda zástupců MČ a SVJ panuje na řešení spočívající v likvidaci jímky a montáži přečerpávačky odpadu z nebytové jednotky do kanalizace. Úřad předběžně souhlasí s odříznutím potrubí a zasypáním jímky. Náklady na její znovuobnovení a údržbu jsou násobně větší než montáž přečerpávačky. Oficiální doklad o tom, kdo je vlastníkem jímky neexistuje. Musela by se podat určovací žaloba, což je běh na dlouhou trať, zatímco je nutné co nejdříve vyřešit průsaky vody a odpadu skrze nosné zdi domu do prostoru nebytové jednotky, kde to ničí majetek.

14.1.2017 - bylo provedeno částečné zateplení prochladlého rohu domu 1.PP a 1.NP, které by mělo zabránit prochladnutí zdi v mrazech a zabránit tvorbě rosného bodu na omítkách uvnitř 102. Byly ponechány průduchy na cirkulaci vzduchu. Po dalším měření teplot a vlhkosti bude rozhodnuto, co dál. Náklady na akci byly cca 13 000 Kč.

9.1.2017 - rekonstrukce 2001 (398 MB) toto jsou původní plány, realizace se v některých věcech lišila, dokumentace bude, nalezeno na stavebním úřadě

9.1.2017 - analýza teplot a rosných bodů nosných zdí externí firmou ukázala, že 85% vlhkost a plísně na několika metrech čtverečních v bytě 102 jsou způsobeny ledovým vzduchem v prostoru bývalého civilního krytu. Tento roh jako jediný není vytápěn a způsobuje to posun rosných bodů až do bytu. Zdi jsou nasáklé za léta vlhkostí a je nutné tuto situaci z důvodu hygienických předpisů vyřešit. Krátkodobé řešení je topidlo v krytu, které zvedne teplotu alespoň o pár stupňů a posune rosný bod směrem do krytu. Současně je vysoušen byt 102. Oboje jede na elektřinu. Dále bylo firmou doporučeno obalit zvenku zdi zateplovacími deskami ihned, jak bude nad nulou a dořešit situaci na jaře. Celý problém byl diskutován se Správcem DaKem, který vyslovil souhlas s řešením.

18.12.2016 - zápis z neusnášeníschopného shromáždění vlastníků 2016

15.12.2016 - V úterý 20.12.2016 od 8:00 bude probíhat oprava okruhu teplé vody z důvodu poškození trubek a úniku vody ve sklepě. Oprava bude určitě celý den až do noci a je možné, že se protáhne do následujícího dopoledne.

15.12.2016 - Jeden vlastník si stěžuje na často rezavou vodu, která je vidět po napuštění do vany /ne ve sprše/, prosím kontaktujte nás, pokud máte podobný problém

14.12.2016 - zápis ze shromáždění vlastníků 2015

9.12.2016 - neteče voda, Veolie telefonicky potvrdila velkou havarii studené vody v Letňanech

30.11.2016 - Nový kontakt na technika DaKu p. Gál (náhrada za Milana Volavku) +420 777 707 255, volavka@dak.cz (zatím nemá nový mail)

14.11.2016 - Oficiální pozvánka na shromáždění vlastníků 15.12.2016 v 18:00 v 2. patře domu
Přílohy:

 1. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění
  Jelikož někteří dávají rovnou plnou moc mě, aby nemuseli přijít, toto jsou údaje nutné k vyplnění:
  Petr Cirman
  20.2.1977
  Křivoklátská 302, Praha 18, 199 00
 2. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění pro manžele SJM
 3. Rekapitulace vyúčtování služeb 2015, Učetní závěrka 2015
 4. <8li> Návrhy usnesení

14.11.2016 - doplnil jsem do sekce finance a grafy rok 2015

13.10.2016 - havárie teplé vody - řeší Actherm

1.7.2016 - probíhá zjišťování tvorby nadměrné vlhkosti v bytě v 1. patře. Z toho důvodu v čelní zdi vznikl otvor, který bude opětovně zadělán. Kontrolu provádí DaK za domluvenou cenu 2500Kč.

16.2.2016 - letáky ohledně oken ve schránkách nemají nic společného s SVJ či Výborem, je to nějaká nevyžádaná komerční nabídka

17.12.2015 - shromáždění bylo usnášeníschopné, byly schváleny účetní závěrky 2013 a 2014, byly odsouhlaseny neplastové/nedřevěné nové dveře do 60000Kč s DPH, odsouhlasena výměna zámku za bezpečnostní (každý majitel dostane 3 klíče zdarma = placeno z FO, další za peníze) a výměna zámku u mříží do sklepa ((každý majitel dostane 1 klíč). Více informací v zápise.

12.12.2015 - dostali jsme další nabídku na plastové a hliníkové dveře v rozmezi 43-82 tisíc

10.12.2015 - dostali jsme další nabídku na plastové a hliníkové dveře v rozmezi 30-45 tisíc

8.12.2015 - nepřišly žádné další nabídky na dveře, mezitím někteří majitelé nadhodili udělat kvalitní hliníkové dveře s 90cm křídlem jako to mají sousedi v 301. Dnes jsme tu měli pana Burýška (http://www.burysek.cz/kontakt), který nám potvrdil stanovisko DaKu, že to je neopravitelné. Do schůze pošle cenovou nabídku na plastové i hliníkové dveře, o kterou jsme ho požádali.

2.12.2015 - ohledně problému s poškozenými dveřmi: Minulý týden jsme požádali DaK o opravu. Tento týden nám bylo sděleno, že to oni neopraví, že je nejvhodnější dohledat firmu, od které byly dveře zakoupeny, aby vyměnila poškozené díly.
V dokumentaci jsme bohužel tuto informaci nedohledali (zřejmě faktura byla součástí rekonstrukce 2001, a tudíž v účetnictví Českých nemovitostí a nikoli SVJ). Jediná další varianta je výměna za nové dveře. Oslovili jsme několik firem plus DaK a zatím máme jednu nabídku na cca 50 000Kč. Tak drahou akci bez schválení na shromáždění vlastníku nemůže Výbor provést.
Pokud byste věděli o někom, kdo by byl schopen to alespoň dočasně spravit, dejte prosím vědět. Nám se nikoho vhodného zatím nepovedlo sehnat.

1.12.2015 - Oficiální pozvánka na shromáždění vlastníků 17.12.2015 v 18:00 v 2. patře domu
Přílohy:

 1. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění
 2. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění pro manžele SJM
 3. Rekapitulace vyúčtování služeb 2013, Učetní závěrka 2013
 4. Rekapitulace vyúčtování služeb 2014, Učetní závěrka 2014
 5. Návrhy usnesení

19.11.2015 - zajistil jsem zdarma sken veškeré technické dokumentace rekonstrukce z roku 2001, bude probíhat až do konce roku. Máme k dispozici zatím stavební část. Můžete se pro zajímavost podívat na 1.patro, přidělám později samostatnou stránku s odkazy na stažení celku či jakékoli části).

19.11.2015 - jistě si mnozí z vás všimli rekonstrukce střechy sousedního domu Křivoklátská 301. Paní Richterová sehnala kontakt na předsedu SVJ, nicméně se mi bohužel nepovedlo ho sehnat, máme v plánu ho poprosit o detaily za účelem využití při naší vlastní rekonstrukci

19.11.2015 - pro informaci dispoziční práva pro bankovní účet v KB mají: Cirman plně, Klimpera pouze čtení, Humplová DaK plně do výše 500 tisíc

19.11.2015 - probíhá jednání s jednatelem DaK za účelem několika změn smlouvy v náš prospěch

19.11.2015 - probíhá jednání ohledně možností využití WIFI extenderu jako zdroje internetu pro ty, co nechtějí UPC

19.11.2015 - PENB průkaz je hotový, je možné si ho stáhnout (samotný průkaz je na předposlední straně), dostali jsme F, které můžete uvádět v případě prodeje bytu

28.9.2015 - na jednání Výboru byl jako dodavatel PENB vybrána PREměření, byla předána dokumentace, čeká se na doplnění údajů od Acthermu

28.9.2015 - na jednání Výboru byla odsouhlaseno umístění WIFI extenderu na střechu za účelem příjmu 6000Kč/ročně

28.9.2015 - letos se určitě nestihne na schůzi schvalování nových stanov, nestihl jsem je letos připravit, musím odsunout na příští rok (máme zatím čas)

20.9.2015 - byla domluvena platba za využití části bývalého krytu CO Prostorem ve výši 6000Kč/ročně (byla slíbena pomoc s vyklizením bordelu, který nemá zjevně majitele)

10.9.2015 - byl přebrán účet u KB, kde jsou prostředky SVJ a kam probíhají platby do rukou SVJ, tj. Výboru (plánujeme převod do jiné banky jako je FIO kvůli poplatkům)

10.8.2015 - Těm, co sledují změny na katastru, přišla zpráva, že byl proveden vklad na katastr týkající se všech vlastníků. Bohužel tam není napsáno, o co jde, tak touto formou oznamuji, že se jedná o rozdělení bytu 103 na 103 a 105 dle usnesení z 12/2014.

22.7.2015 - doplnil jsem do sekce finance a grafy rok 2014 plus povídání na téma položky vyúčtování a problém se zálohami (dole pod grafem, ať nepřehlédnete)

21.7.2015 - od 1.7.2015 platí novela zákona týkající se nutnosti vlastnit PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a hlavně zavádí sankce pro realitky a majitele i při prodeji bytu v osobním vlastnictví. Z tohoto důvodu jsme urychlili jeho pořízení, aby žádný majitel nebyl jeho absencí znevýhodněn při prodeji bytu. Za upozornění děkujeme nejmenovanému vlastníkovi jednotky, která je v našem domě nabízena.

11.7.2015 - byl vykraden sklep, aniž by byly poškozené zámky trojích dveřích ke sklepům, zvažujeme pravidelnou roční preventivní výměnu všech zámků společných prostor, neboť při stávající fluktuaci nájemníků a neplatičů riziko krádeže stoupá
Připomínám všem majitelům, že podle nového občanského zákona mají informační povinnost do 30 dnů nahlásit SVJ jména a trvalá bydliště nájemníků. Nemáme od nikoho zatím jediné jméno, těžko se pak dají řešit občanskoprávní spory a vytvářet seznamy podezřelých z podobných krádeží bez porušení zámků.

11.7.2015 - dostali jsme návrh smlouvy na odečty indikátorů, který prostudujeme a případně podepíšeme

11.7.2015 - výsledek prvního termínu montáže indikátorů je takový, že nebyl nikdo přítomen v bytech 101,103(105),301,305 a 312. Prosím majitele či nájemníky, aby se u mě zastavili či mi napsali na mail, jaké termíny jsou pro ně ideální na montáž. Domluvíme tak druhý termín.

12.6.2015 - první termín montáže indikátorů bude 30.6.2015 od 8h do 12h a od 16h do 20h - detaily doplníme. Bude pak i termín náhradní. Každý další termín už je placený.
Bude se začínat v posledním patře domu. Doba instalace v jednom bytě je cca 15minut. Poprosili bychom nájemníky o vyklizení prostoru před radiátory (0,5m)tak, abych se technik dostal na střed radiátoru.

19.5.2015 - změna na pozici provozního technika DaKu, agendu převezme paní Ing. Kateřina Hudecová, která nahradí pana Ing. Cihelku (odchod do důchodu)

14.5.2015 - nový Výbor je již zapsán v rejstříku, máme návrh smlouvy na indikátory, pročteme a uzavřeme smlouvu, doba montáže je cca 14 dní , takže cca červen

25.4.2015 - Pan Rogowské se již podařilo nasbírat potřebnou většinu souhlasů pro rozdělení jednotky 103 v souladu s usnesením shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2014.

17.4.2015 - vyžádán návrh smlouvy s vybranou firmou INMES na instalaci indikátorů tepla

29.3.2015 - 4. jednání Výboru, kde se probíraly hlavně nabídky na indikátory tepla a problémy s vchodovými dveřmi

25.3.2015 - byli jsme informováni JUDr. Punčochářem, že došlo k zápisu Výboru do rejstříku

20.3.2015 - oprava dveří - výměna spodní nefunkční zástrče na pravém křídle, promazání brana kvůli lepšímu dovírání dveří, cena 1 486 Kč

19.3.2015 - získali jsme 4 nabídky na instalaci indikátorů tepla (firmy irtn.cz, profitherm.cz, inmes.cz, techem.cz) a do konce měsíce bychom je rádi prošli na Výboru, současně prošlo legislativou posunutí termínu na 1.1.2016.

11.3.2015 - oprava dveří - někdo ulomil kliku (bez kamerového systému nedohledatelné), nutná výměna garnitury, cena s prací byla 2 631 Kč, naplánovaná rovnou oprava packy dole u pravého křídla

4.3.2015 - stav zápisu Výboru na soudu - soud si vyžádal originály plných mocí, úředně ověřené, což znamená finanční náklad pro SVJ

3.3.2015 - zaslán pokyn DaKu jak účetně platit opravy z navýšeného fondu oprav a ne z provozu, který navyšuje náklady vlasníkům každý rok

26.2.2014 - čekáme na nabídky firem k instalaci tepelných měřičů, bylo osloveno 5 firem

20.2.2014 - zaslán pokyn DaKu na úpravu rozúčtování položek dle § 1180 NOZ (včetně vyúčtování roku 2014, konzultováno s JUDr. Punčochářem a studiem oficiálních publikací s legislativou)

1.2.2014 - 3. jednání Výboru, kde se probírala hlavně smlouva s DaK a opravy mimo FO

15.1.2015 - byla předána dokumentace SVJ panem Budinským (smlouvy, technické dokumentace z doby výstavby domu a jeho rekonstrukce v roce 2001 atd.) - bude postupně vše naskenováno do elektronické podoby

29.12.2014 - 2. jednání výboru, kde se probírali všechny úkoly, které je třeba vyřešit

17.12.2014 - shromáždění vlastníků a 1. jednání nového Výboru za účelem zvolení funkcí

1.12.2014 - Oficiální pozvánka na shromáždění vlastníků 17.12.2014 v 19:00 v 2. patře domu
Přílohy:

 1. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění
 2. Plná moc na zastupování a hlasování na shromáždění pro manžele SJM
 3. Rekapitulace vyúčtování služeb 2013, Učetní závěrka 2013
 4. Odstoupení z funkce a z členství ve Výboru (Zdeněk Rezek) ze dne 16.10.2014
 5. Žádost o rozdělení jednotky 302
 6. Návrhy usnesení
 7. Důvodová zpráva pro svolání shromáždění

24.11.2014 - finance, grafy a statistika vyúčtování služeb

15.11.2014 - Důvod svolání shromáždění vlastníků a plánovaný program s detaily

16.11.2014 - p. Rezek skrze rezignaci přestal být členem Výboru SVJ (do té doby 1člený Výbor přestal existovat)

2.11.2014 - stav dlužníků

1.10.2014 - mám nastavenou notifikaci z katastru, což pomáhá sledovat změny vlastníků

9.9.2014 - Stav účtu SVJ k 6.8.2014 je 1,267.063,09 Kč, Ve Fondu oprav k 31.12.2013 je 1,014.247,- Kč, pokud nedojde ke změně předpisu, potom roční příspěvek za r. 2014 do tohoto fondu bude 84.288,- Kč.

30.4.2014 -Ing. Budinský prodejem jednotky 205 přestal být členem SVJ a předsedou Výboru (do té doby 2člený Výbor se stal 1členým)

Dokumenty

Shromáždění

Finance

Pokyny Výboru vůči Správci (DaK)

Smlouvy

Základní dokumenty

Ostatní

Kontakt

Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany
IČO: 26718499
Spisová značka: S 2623 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Praha 9, Křivoklátská čp. 302, PSČ 19900

Zvolení členové Výboru na období 17.12.2014 - 16.12.2019:

Petr Cirman, předseda Výboru, byt 204, +420 602 223 070, badl@badl.org
Jarmila Richterová, místopředseda Výboru, byt 108
Lukáš Klimpera, člen Výboru, byt 106


Kontakty na správce domu a další firmy v případě havárií
Všechny kontaktní informace ohledně správy domů a havárií najdete pohromadě.